De Blog

Het bos als bron van vrede

Op stap naar spirituele ervaring en heling in alarmerende tijden

Het  gaat niet helemaal goed met onze wereld, dit vaststellen is een platitude. Er zijn planetaire problemen in velden als vrede, economie, (geestelijke) gezondheid, bestuur en milieu. We kennen wel een nooit geziene welvaart, maar velen gaan gebukt onder vormen van sociale en emotionele armoede: eenzaamheid, angsten, vermoeidheid en depressie drukken op mensen van elke klasse. De media zijn voor een deel schuldig, zij brengen het negatieve nieuws en de uitzonderingen, bijna zonder aandacht voor het normale, en dragen zo bij tot angsten en onzekerheid. Het bestaan kent vandaag veel prikkels, mensen raken overprikkeld en dus prikkelbaar. Er komt veel op de postmoderne mens af. De nood aan bezinning en verstilling neemt dus toe. Een stille omgeving als het bos kan hier een goede rol spelen[1]. Je kunt er jezelf terug vinden. Je kunt er bij jezelf te rade gaan, en terug de bomen door het bos zien. Je kunt tijdens het stappen in de stille groene omgeving te weten komen wat je nu ten diepste verlangt van het bestaan, wat je roeping is. “Veel mensen komen er niet meer toe echt contact te maken met wat ze zelf denken en zelfs voelen”, zo schrijven arts Marc Desmet en psychologe Ria Grommen in hun geniale analyse van deze tijd, Moe van het moeten kiezen[2].

Stappen werkt helend

Lees hier de volledige tekst.

 


[1] Dit artikel is in een eerste, beperkte versie gepubliceerd in TERTIO  “In de kijker”, 1 oktober 2003 (www.tertio.be) en in “De Vlaamse Jager”, maandblad van Hubertus Vereniging Vlaanderen (www.hvv.be).

[2]In:  Moe van het moeten kiezen. Op zoek naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking. Zie de bibliografie voor het volledige bibliografische adres van de werken in voetnoot.

Vrede is een innerlijke toestand

Zelfs als zij er op een dag in zouden slagen legers en kanonnen af te schaffen, zouden de mensen de volgende dag andere middelen uitvinden om oorlog te voeren. Wij kunnen geen vrede herstellen door iemand of iets buiten onszelf uit de weg te ruimen. Vrede is een innerlijke toestand en de mens moet in zichzelf beginnen met de oorzaken van de oorlog af te schaffen. Zolang hij bewoond wordt door ontevredenheid, opstandigheid, de drang en het verlangen, de wens om steeds meer te bezitten, zal hij, wat hij ook doet, niet alleen in zijn binnenste de kiemen van de wanorde onderhouden, maar hij zal die kiemen overal om zich heen uitzaaien.
Degene die om het even wat eet en drinkt, laat bepaalde schadelijke elementen binnen in zijn organisme, die hem ziek zullen maken. En welke vrede kan hij dan verkrijgen als hij zijn organisme overhoop heeft gehaald? Deze wet geldt ook op het psychische vlak: als hij om het even welke gedachten en gevoelens in zich opneemt, is hij ziek. Vrede is dus ook het gevolg van kennis omtrent de aard van het voedsel dat de mens tot zich neemt op het psychische niveau. Zij kan zich alleen bij diegene vestigen, die zich inspant om zich met juiste gedachten en edele gevoelens te voeden. Alleen deze persoon kan vrede om zich heen verspreiden: van al zijn lichaamscellen, van alle deeltjes van zijn fysiek en psychisch wezen gaat een harmonie uit, die de kleinste handelingen van zijn dagelijks leven doordringt. 

- O.M. Aïvanhov

Bron: Nieuwsbrief van Liga van de Optimisten

Herfstwandeling

wandeltip_kleinRicht je aandacht op de natuur en haar seizoenen, op de eeuwige cyclus van leven en sterven. IN de herfst laten de bomen hun bladeren los. Wa wens jij los te laten? Wat is voorbij en hoef je geen aandacht meer te geven? Beeld je in dat je het hebt losgelaten, wat ontstaat dan, waar komt dan ruimte voor?

Gelukswandeling

wandeltip_kleinSta jezelf toe gelukkig te zijn.  Adem rustig in en uit terwijl je traag wandelt.  Geniet van iedere ademteug en glimlach terwijl je uitademt.  Uitademen helpt vele gifstoffen uit te scheiden.  Terwijl je bewust ademt in een gezonde omgeving vul je je hart met vrede en geluk.  En breng je ook vrede en geluk naar degenen die je liefhebt.

Meditatieve wandeling

wandeltip_kleinWandel, alleen of samen met anderen, een half uur rustig en in stilte.  Concentreer je op je eigen ademhaling en probeer niet in te gaan op de drukte in je hoofd.  Geef elke gedachte die zich aandient mee met de wind.  Volg de weg die je adem aflegt, van binnen naar buiten en andersom.  Voel bij het inademen de lucht die je longen vult.  Glimlach tijdens deze oefening, je voetstappen zullen vredig en ontspannen zijn.

Stiltewandeling

wandeltip_kleinWandel je samen met anderen?  Stap dan een half uur tot een uur samen in volledige stilte.  Wees  je bewust van elkaars nabijheid, van je omgeving en van je eigen fysieke ervaring. Loop langzaam en ontspannen.  Al je zorgen en je angsten vallen van je af terwijl vrede je hart vult.  Iedereen kan het. Doorbreek de stilte met een vredeswens aan elkaar en wissel onderling even uit over je ervaring.

Kleine dialoog over vrede

wandeltip_kleinGa tijdens het stappen in gesprek met je wandelpartner.  Stel elkaar de vraag ‘Wat brengt jou vrede?’ en daarna ‘Wat brengt jou onvrede?’  Centraal bij deze oefening staat het open luisteren zonder oordeel.  Probeer zo goed mogelijk te verstaan wat de ander zegt, maar ga niet in discussie.

Wandelen in slow motion

wandeltip_kleinIn een rustige, natuurlijke omgeving probeer je zo dicht mogelijk bij de natuur te komen door haar eigen ritme te benaderen.  Hef bij het inademen je voet op en zet hem bij het uitademen weer neer.  Doe dit vervolgens met  je andere voet.  Zet zo heel langzaam kleine pasjes vooruit.  Neem intussen je omgeving waar en hou dit een half uur vol.  Word je zo nog sterker bewust van de krachtige en vredige energie van de natuur.

Innerlijke groet

wandeltip_kleinTerwijl je in de stad of op een ander drukke plek rondloopt probeer je in gedachten elke mens die je tegenkomt innerlijk te groeten.  Je hoeft hierbij niet uiterlijk dag te zeggen of zo, maar wenst iedereen vrede en alle goeds vanuit je hart.  ‘Mag jij, moge alle levende wezens vrede vinden.’ (Boeddha) Ervaar hoe het toewensen van vrede aan anderen ook jou een gevoel van vrede en geluk bezorgt.

Prijzen voor het Spirituele en het Religieuze Boek 2013 uitgereikt

Willem Vermandere wint Prijs Spirituele Boek 2013 met het boek “De Zeven Laatste Woorden”

Prijs Religieuze Boek 2013 gaat naar het boek “De Sint-Sixtusabdij van Westvleteren van de auteur Peter Rossel e.a.

Op initiatief van de Vereniging der Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers, VUKPP, werden donderdagavond 24 oktober in Antwerpen de prijzen uitgereikt voor respectievelijk het religieuze en het spirituele boek 2013. De jury voorgezeten door rector Rik Torfs en vicevoorzitter Mieke Van Hecke kenden de jaarlijkse prijs voor het spirituele boek toe aan Willem Vermandere voor zijn boek “De Zeven Laatste Woorden”, een uitgave van Lannoo. De prijs voor het religieuze boek 2013 gaat naar het driedelig boek over “De Sint-Sixtusabdij van Westvleteren”, een uitgave van het Davidsfonds. De publieksprijs ging via internetvoting naar Lucette Verboven voor haar boek “Ongewone Wegen”, een uitgave van Pelckmans. Het initiatief kadert mede in De Maand van de Spiritualiteit georganiseerd door SPES.

De Prijs voor het Spirituele Boek bekroont een boek waarin op een toegankelijke en eigentijdse manier wordt bijgedragen tot de zoektocht naar zin, bezinning en bezieling in de huidige samenleving. De Prijs voor het Religieuze Boek bekroont een boek waarin de evangelische boodschap centraal staat vanuit een christelijk perspectief. Boeken uitgegeven door uitgevers in de Nederlandse taal, inclusief vertalingen, komen in aanmerking. Er werden door 9 Vlaamse uitgeverijen 49 boeken ingestuurd. De jury, voorgezeten door KU.Leuven rector Rik Torfs en vicevoorzitter Mieke Van Hecke, nomineerde eerder voor elke categorie telkens drie boeken. Via internet kon het lezerspubliek mee stemmen voor de publieksprijs, www.maandvandespiritualiteit.be/breng-uw-stem-uit.

De prijs voor het spirituele boek 2013 werd door de jury toegekend aan auteur, kunstenaar Willem Vermandere voor zijn boek “De zeven laatste woorden”. Vermandere zingt niet enkel mooie teksten, hij kan ze ook opschrijven, zo blijkt uit dit mooi uitgegeven boek. Hij mag dan al geworteld zijn in de Vlaamse klei, de auteur slaagt erin een universeel perspectief te bewaren. Op een eigenzinnige, kritische, authentieke maar toch warme, milde en grappige manier slaagt de auteur erin de kern van de christelijke boodschap zonder franje, in eenvoudige taal te verwoorden. Sober maar zeer mooi uitgegeven boek waarbij de verschillende onderdelen worden afgewisseld met zwart-wit tekeningen van de auteur zelf.

De prijs voor het religieuze boek 2013 gaat naar het boek “De Sint-Sixtusabdij van Westvleteren”.Eén prachtig uitgegeven boek in drie delen, een groepswerk van diverse auteurs. Ze behandelen onder meer de geschiedenis, de spiritualiteit en de nieuwe architectuur van deze bekende Vlaamse trappistenabdij. Bovendien een boek over de monastieke spiritualiteit van de Trappisten geschreven door abt Manu Van Hecke en geïllustreerd met eigentijdse foto’s met een stevige inkijk in het dagelijks leven van de monniken en hun toekomstplannen.

Voor de publieksprijs namen 7.875 lezers deel aan de onlinestemming. Het lezerspubliek koos voor het spirituele boek “Ongewone Wegen” van Lucette Verboven. In dit interviewboek houdt de auteur indringende gesprekken met heel uiteenlopende mensen uit diverse landen. Ze getuigen op een open manier over de manier waarop ze de Dominicaanse spiritualiteit op hun eigen persoonlijke manier beleven in hun leven en binnen hun cultuur en samenleving. De lezer krijgt op die manier ook een brede kijk op de wereld. De auteur getuigt door die aanpak van haar brede kijk op geloof, Kerk en samenleving. Gevoelige problemen worden openhartig belicht en geduid door geïnspireerde mannen en vrouwen vanuit hun gemeenschappelijke spiritualiteit.

De prijs bestaat uit een kunstwerk van de Vlaamse kunstenaar-keramist Luk Versluys.

Samenstelling van de jury: Rik Torfs, voorzitter, Mieke Van Hecke, vicevoorzitter,  Liesbeth Pulinckx,  Jan Boulogne,  Frans Crols, Wim Vandewiele, Peter Malfliet.  Ronny Lannoo (secretaris van de jury zonder stemrecht).

Info: VUKPP, Ronny Lannoo, GSM 0475/90 63 35. www.facebook.com/vukpp

Bericht aan de redacties. Journalisten die over de betrokken boeken willen schrijven, kunnen een exemplaar opvragen. Ook een gesprek met de auteurs is mogelijk.

Bron: Vereniging van de Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers, VUKPP, 25 oktober 2013

Anselm Grün: De moed om te beslissen.

Anselm Grün gaf een zeer inspirerende lezing op het openingsevenement van de Maand. We hadden bovendien de kans om hem op voorhand ook wat vragen te stellen.

 

Alselm Grün from Zenjoy on Vimeo.

Interview met Wouter Deprez

Zoals u wellicht weet, schreef Wouter Deprez dit jaar het essay van de Maand van de Spiritualiteit. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Alfons Van Steenwegen en Guillaume Van der Stighelen.

Ter gelegenheid van het openingsevenement van de Maand 2013, stelden we hem enkele vragen rond het thema.

 

Wouter Deprez from Zenjoy on Vimeo.

Kies

InboxBeste SPES-vrienden,

‘If you work from your inbox, you’re working on other people’s priorities’ staat te lezen op het werk ‘Inbox’ van kunstenaar Pieterjan Ginckels (zie afbeelding – work in progress). Het zegt iets over de manier waarop velen van ons dagelijks functioneren: een groot deel van onze tijd wordt bepaald door informatie, opdrachten en impulsen die van buitenaf op ons toekomen. Zo is het internet een fantastische uitvinding, met eindeloze mogelijkheden, maar voor we het weten zijn we uren bezig met het doornemen en beantwoorden van mails van anderen, voor we aan ons geplande werk beginnen. Het geeft ons de indruk dat we goed en vooral druk bezig zijn, maar waar leidt het ons uiteindelijk toe? Doen we wat we willen, wat we zelf echt belangrijk vinden?

De veelheid van dagelijkse kleine keuzemomenten en keuzestress houdt onze geest zo intens en voort-durend bezig dat we dreigen het contact te verliezen met wie we zijn, met wat we diep in ons hart willen, met onze bron en onze inspiratie.
Af en toe is het nodig om de stroom van impulsen even uit te schakelen en tijd te maken, stil te staan. Dan kunnen we weer op weg gaan naar onze innerlijke bron, naar wie we in wezen zijn en wat er echt toe doet in het leven, naar wat we wezenlijk kunnen betekenen voor anderen en voor de wereld.

Voor de werkenden en studerenden onder ons begint nu de vakantie: een tijd om letterlijk en figuurlijk de inbox even uit te zetten en de rust op te zoeken die we nodig hebben om tot ons-zelf te komen, om onze eigen vragen en verlangens toe te laten en soms andere, weloverwogen keuzes te maken. De komende maanden vinden we misschien inspiratie in goede lectuur, hebben we hopelijk wat meer tijd om echt naar elkaar en naar onszelf te luisteren. Tijd om te leven in een ander ritme, het ritme van ons hart en onze ziel. Tijd om te kiezen voor wat telt.

Keuzes maken, prioriteiten stellen, is nog moeilijker als het gaat over fundamentele levenskeuzes. Kies je voor je passie of voor financiële zekerheid? Waag je de sprong naar het huwelijk of blijf je gewoon samenwonen met je lief? Steun je een geliefde in zijn keuze voor euthanasie of probeer je hem te overtuigen van de waarde van het leven ondanks… en hoe volhard je in je engagement? Waar vind je de moed om te springen, te duiken, er volop voor te gaan? Wie of wat inspireert ons op deze beslissende momenten in het leven, nu traditie en religie het pad niet meer vooraf hebben uitgestippeld?

Tijdens de derde Maand van de Spiritualiteit willen we hier graag verder op ingaan. Onder het thema ‘KIES, de moed om te beslissen’ presenteren we u samen met onze partners een breed gamma aan activiteiten die zichtbaarheid geven aan wat in Vlaanderen en Brussel leeft rond spiritualiteit en in het bijzonder rond het maken van keuzes.

Ik heb het genoegen u te mogen uitnodigen voor het openingsevent van de Maand van de Spiritualiteit met een lezing van de bekende monnik en schrijver van spirituele literatuur Anselm Grün. Op 27 september geeft hij de aftrap van de maand met ‘Beslissen. De moed om te kiezen’. Elders op deze site vindt u informatie over hoe u zich nu al kan inschrijven.

De bekende cabaretier Wouter Deprez wordt het Vlaamse gezicht van de Maand van de Spiritualiteit. Momenteel werkt hij aan een essay dat we u binnenkort graag voorstellen. Hou deze website de komende maanden goed in de gaten voor meer nieuws en activiteiten. Of nog beter: dien zelf een voorstel in, dan plaatsen we het graag op onze kalender.

Inspirerende groeten

Lies Daenen

Directeur SPES

Maand van de Spiritualiteit 2013 thema bekend!

“Kies. De moed om te beslissen.” Dat is het thema voor de Maand van de Spiritualiteit 2013.

Daarnaast zijn we heel fier om Anselm Grün te verwelkomen op het openingsevent (27 september 2013) en Wouter Deprez te kunnen aankondigen als auteur van het essay. Meer informatie via onderstaande link!

Persbericht Thema MvdS 2013

‘Onder Cover’ – Reportage ATV over ‘Echt’

Guillaume Van der Stighelen schreef zijn boek ‘Echt’, naar aanleiding van de Maand van de Spiritualiteit 2012. Onder Cover, het boekenprogramma van de Antwerpse regionale zender ATV voelde de auteur aan de tand over het boek, het thema en zijn auteurschap voor de MvdS2012. Een mooie serene reportage.

‘Onder Cover’ 17 oktober 2012 (eerste item t.e.m. 4’13″)